SSSB vräker sjuk student – inte tillräckligt sjuk

Anna förlorade sin lägenhet hos SSSB efter att ha varit sjuk och vårdat en anhörig. Illustration: Miriam Bratt

BOENDE Studenten Anna bodde i en studentlägenhet när hon drabbades av sjukdom och en anhörigs bortgång. Efter att fått avslag på sin dispensansökan hos Stiftelsen Stockholms Studentbostäder, SSSB, och Stockholms studenters centralorganisation, SSCO, blir hon nu tvungen att lämna sin lägenhet.
– Först menade de att jag inte var sjuk tillräckligt länge men sen när jag väl kunde styrka det så handlade det helt plötsligt om att jag inte var tillräckligt sjuk i stället, säger Anna.

Text: Miriam Bratt

I slutet av mars är det dags för Anna att flytta från sin studentlägenhet. Inte för att hon vill det eller för att hon har avslutat sina studier. Nej, Anna blev vräkt av hyresvärden Stiftelsen Stockholms studentbostäder, SSSB. Anledningen var att hon fick avslag när hon sökte dispens efter en period av sjukdom och anhörigvård.

Det hela började i slutet av vårterminen år 2016 då Anna fick en infektion på lungan. Innan sjukdomen hade Anna gjort alla sina obligatorier och väntade bara på att tentera.

Under sjukdomsperioden, då Annas lungor under en tid bara hade 50 procents kapacitet, så fick även en nära anhörig till henne en stroke. Efter stroken sattes paliativ vård in för Annas anhöriga – det vill säga vård med syfte att lindra smärta och hjälpa människor i livets slutskede.
– Jag hade jättedåligt samvete under den perioden, för jag inte hade fokuserat så mycket på familjen utan i stället prioriterat att resa. Så när det här hände så åkte jag och bosatte mig med honom på sjukhuset, berättar Anna.

Hos honom stannade Anna kvar en bit in på hösten och missade därför omtentaperioden.
– Under den perioden var jag inte ens orolig för att få problem med studentlägenheten, för jag hade ju fått intyg från sjukhuset, säger Anna.

Dags för boprövning

När hösten kom så blev det dags för boprövning och Anna blev inte godkänd eftersom hon inte tagit de 15 högskolepoäng under vårterminen som behövs för att klara en boprövning inom SSSB. Det oroade dock inte Anna. Hon var beredd på att få avslag på boprövningen för att sedan söka dispens och hänvisa till sjukdom och anhörigvård.

Men när Anna väl sökte dispens fick hon avslag. Anledningen var att den tidsperiod Anna hade varit borta ansågs vara för kort för att förklara så stort bortfall av högskolepoäng. Anna förklarade att hon inte lyckats få högskolepoäng under vårterminen eftersom hon varit borta under tentaperioden.
– Jag blev inte ens orolig när jag allra först fick min dispensansökan avslagen. Jag var så övertygad om att det här måste gå att lösa. Jag skickade in ett dokument som visade att ett enda missat examinationstillfälle gör att man missar alla högskolepoäng på de kurser jag läser, säger Anna.

Ny termin

När julledigheten var över var Anna fortfarande sjukskriven, men insåg att problemet med boprövning skulle uppstå igen om hon inledde vårterminen 2017 med att missa en tenta. Trots att hon förstod att hon riskerade problem med Försäkringskassan om hon skrev en tenta under sin sjukskrivning så valde hon att göra det. Allt för att inte riskera nya problem vid nästa boprövning.
– Det var så fruktansvärt jobbigt att krångla med boprövningen att jag kände att jag absolut inte ville hamna i den situationen igen. Därför tyckte jag att det var värt att göra tentan eftersom jag då fortfarande trodde att det skulle lösa sig med min studentlägenhet.

Men efter att tentan var skriven så kom ett nytt avslag på Annas dispensansökan, från Stockholms studenters centralorganisation, SSCO, som äger SSSB. Trots det nya dokumentet som styrkte varför Anna förlorat så många poäng under så kort tid så stod de fast vid att Anna måste flytta från sin lägenhet.
– När det andra avslaget kom så frågade jag vad som saknades den här gången. Då citerade de något från mitt läkarintyg om ”astmatiska besvär” och sa att det inte var tillräckligt allvarligt för att få dispens. Det kändes väldigt konstigt, för astmatiska besvär kan ju vara jätteallvarligt och jag var verkligen väldigt sjuk. Hade jag vetat att ett tydligare läkarintyg behövdes så hade det inte varit några problem att få min läkare att skriva ett sådant, säger Anna.

Samma svar, nya skäl

Att SSCO nu angav ett nytt skäl till varför Annas dispens inte kunde beviljas innebar en extra påfrestning, menar Anna.
– Först menade de att jag inte var sjuk tillräckligt länge men sen när jag väl kunde styrka det så handlade det helt plötsligt om att jag inte var tillräckligt sjuk i stället, säger Anna.

Under hela den här processen har Anna haft kontakt med Anton Eriksson som är ansvarig för Bostadsdelegationen och Besvärsnämnden på SSCO. Han är förtroendevald och arbetar 25 procent med uppgiften. Han tar därför inte emot telefonsamtal, utan alla studenter som behöver kontakta honom hänvisas till mejlkonversation.

Även Anna hade sin kontakt med Anton Eriksson via mejl, något som var tidskrävande eftersom hon ofta fick vänta upp till tio dagar på svar.
– Det hade underlättat väldigt mycket om SSCO till exempel hade haft telefonservice, för då hade det gått enklare och snabbare att kommunicera. Nu blev det en långdragen process som innebar mycket osäkerhet och stress. Kanske behöver SSCO tillsätta mer arbetstid åt den här delen av sin verksamhet, så att studenter med ärenden i boprövning får bättre service, säger Anna.

SSCO svarar på kritiken

Gaudeamus har sökt Anton Eriksson, men SSCO har valt att låta ordförande Veronica Sällemark uttala sig i frågan i stället. Veronica Sällemark ville i sin tur inte intervjuas över telefon, utan har i stället mejlat svar på frågor till Gaudeamus.

På frågan om hur länge det är rimligt att en student ska behöva vänta på mejlsvar så skriver Veronica Sällemark:
”Den reglering som finns är terminstiderna och tidsfristen för sökande att skicka in en överklagan till överklagandeinstanserna. Vi tillhandahåller kontakten med studentrepresentanten som en extra service. Vår ambition är att kunna hantera ärendena skyndsamt.”

Hon skriver även:
”Vår bedömning är att deltidstjänsten är tillräcklig för det uppdrag som åligger vår studentrepresentant. Vi tillhandahåller kontakten med studentrepresentanten som en extra service. Vi är en av få aktörer som erbjuder den möjligheten.”

Veronica Sällemark beskriver Anton Erikssons roll som ansvarig för Bostadsdelegationen och Besvärsnämnden såhär:
”Våra överklagandeinstanser är en service som vi erbjuder köande och boende hos SSSB. Det systemet finns inte hos alla hyresvärdar. Uppdraget i Bostadsdelegationen Besvärsnämnden innebär rent konkret att man utifrån regelverk upprätthåller en rättssäker boprövning. Syftet är att SSSB tillhandahåller studentbostäder till studenter just under studietiden.” 

Anna: ”Sluta fuska”

Det är ett välkänt faktum att vissa studenter studerar 15 poängskurser på distans eller liknande för att få bo kvar i sina studentlägenheter, menar Anna. Hon tycker att problemet ligger där, då SSSB och SSCO måste ha hårda prövningar för att motverka att färdigutbildade människor håller fast vid sina studentlägenheter.
– Det känns frustrerande att andra som egentligen är färdiga med sina studier får bo kvar, men att jag som ändå är registrerad på ett program och visar att min avsikt är att läsa klart det inte får bo kvar. Mitt budskap till andra studenter är att sluta fuska för att det faktiskt drabbar andra, till exempel mig, säger Anna.

 

Anna heter egentligen något annat.

 

Related Articles

Share

Om författaren

(2) läsarkommentarer

 1. Med anledning av ovan artikel och att vi nu kommer att starta vårens boprövning för våra hyresgäster vill vi på Stockholms studentbostäder bemöta denna artikel.

  Vårt uppdrag som studentbostadsaktör är att tillhandahålla studentbostäder till studenter under pågående studietid. För att säkerställa att våra hyresgäster uppfyller sin del av avtalet, att bedriva aktiva studier om minst 15 hp per termin (eller motsvarande) och vara en aktiv kårmedlem i en SSCO-ansluten studentkår, genomför vi som enda aktör i studentbostadsbranschen en boprövning två gånger per år, för att enbart ha studenter i våra bostäder.

  Genom den boprövning som gjordes under hösten 2016 kunde vi friställa 516 studentbostäder till nya studenter. Av dessa omprövades bedömningen på 120 hyresgäster. För givetvis kan en livssituation förändras, det måste det finnas utrymme för. Det är därför våra överklagandeinstanser som Bostadsdelegation och Besvärsnämnden finns. Vi informerar våra hyresgäster om att en förutsedd förändring ska anmälas i förskott till oss. Ju tidigare vi får kontakt med hyresgästen i dessa fall desto mer kan vi stötta och informera kring hur processen går till.

  Vår förhoppning är liksom ”Annas” i artikeln att fler studenter ska säga upp sin bostad efter avslutade studier för att ge plats åt nya studenter.

  Mer information om boprövningen finns för våra hyresgäster att läsa på Mina sidor på sssb.se

  / Maria Granbom, chef kund- och förvaltningsservice Stockholms studentbostäder.

 2. Det är riktigt illa att sjukskrivna personer där läkaren har ordinerat lugn och ro och vila ska behöva stressa med denna byråkrati för att sedan bli av med sitt hem. SSCO borde satsa tiden på att komma åt alla dem som hyr ut sina studentrum olovligt i andra hand istället.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*


5 + 1 =

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>