Förstasidan Opinion — 09 maj 2017
Debatt: Breddad rekrytering

Paloma Halén Román arbetar på studentkåren med lika villkors-frågor. Foto: Miriam Bratt

DEBATT Paloma Halén Román är samordnare för lika ­villkorsfrågor på Stockholms Universitets ­studentkår och skriver om hur hon tycker att universitetet borde arbeta med breddad rekrytering. 

Arbetet med breddad rekrytering och deltagande måste ses som högprioriterat. Det är en fråga som berör Stockholms Universitet på ett ekonomiskt plan men framförallt handlar det om att studentpopulationen mer rättvist ska representera resten av samhället och att alla oavsett bakgrund ska kunna studera. Som det är nu snedrekryterar Sveriges universitet en hel del och har svårt att nå de studenter som har utländsk och/eller studieovan bakgrund. Detta är en prioriterad fråga för oss på kåren och därför har vi tagit fram tre åtgärder vi ser som centrala i detta arbete.

1) Se över alternativa urval!

Alternativa urval är en metod för att se bortom högskoleprov och tidigare betyg, delvis för att bredda rekryteringen. Det kan bestå av intervjuer och olika sorters tester eller en förberedande kurs där de som lyckas bäst får tillträde till en linje med högt tryck. Alternativa urval har visat sig fungera väl för att öka deltagandet, då de studenter som antas genom alternativt urval generellt klarar sig lika bra eller bättre än ”traditionellt” antagna. Vidare har ett samband mellan det alternativa urvalet till juristprogrammet i Lund och en bredare rekrytering har också kunnat påvisas. Att vidare utforska möjligheterna för alternativa urval på SU och aktivt implementera dem är något som vi på kåren ser som prioriterat.

2) Ökat stöd till befintliga resurser!

Om Stockholms Universitet vill rekrytera bredare och framförallt rekrytera studenter från studieovana hem måste också stödet till studenter öka betydligt. Studie- och språkverkstaden som hjälper studenter med skrivande har alldeles för lite resurser för sin verksamhet, vilket gör det svårt för dem att tillgodose studenternas behov. Dessutom är de placerade längst ner i Betahuset av Studenthuset, en plats inga studenter naturligt passerar, vilket gör det svårare för studenter att hitta dit och gör kontakten med dem till något som måste ske genom aktivt uppsökande. Vi vill se mer resurser och en utredning om en omlokalisering är möjlig.

3) Aktivt arbete!

SU är, precis som många andra myndigheter, inte kända för sitt snabba förändringsarbete, men vi kan inte heller acceptera hur långsamt det rör sig. Vi vill se aktiva åtgärder istället för passiva mål, vi vill se ordentliga satsningar på nya projekt och idéer istället för fler utredningar och kartläggningar. Vi vet var SU brister när det gäller både rekrytering och deltagande och det är dags att skrida till verket för att åtgärda det!

Paloma Halén Román
Samordnare lika ­villkorsfrågor, Stockholms Universitets ­studentkår

 

Related Articles

Share

Om författaren

Gästskribent
Gästskribent

Texten är skriven av en gästskribent. Namn anges efter ingressen. Ansvarig utgivare är Cornelia Thomasson.

(0) läsarkommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*


6 + 5 =

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>