Du tittar på: 'Forskning'

Forskarpanelen om bostadsbristen

Forskarpanelen om bostadsbristen

FORSKARPANELEN Stockholm är en stad som står inför stora utmaningar både nu och i framtiden när det kommer till bostadsfrågan. Men vad har forskning för roll i sammanhanget? Hur kan forskning bidra till att lösa bostadsbristen? [...]

Bostadsbristen kan inte byggas bort

Bostadsbristen kan inte byggas bort

FORSKNING Det råder kris på bostadsmarknaden runt om i Sverige och ofta framhävs att det byggs för lite. Problemet, menar Lennart Tonell, universitetslektor på Kulturgeografiska institutionen, är dock inte det låga utbudet av bostäder utan att [...]

Håller svenskar sina nyårslöften?

Håller svenskar sina nyårslöften?

FORSKNING Nytt år och nya löften. Nu har en studie om svenskar och nyårslöften påbörjats på Psykologiska institutionen på Stockholms universitet. Per Carlbring är en av de psykologer som arbetar med studien och han berättar att [...]

”Monster är varelser som väcker känslor”

”Monster är varelser som väcker känslor”

HALLÅ DÄR… Bo Eriksson, doktor i historia , som nyligen kommit ut med boken ”Monster: En världshistoria om det skrämmande”. [...]

Hur ser studenters ekonomi ut i dag, jämfört med när du själv studerade?

Hur ser studenters ekonomi ut i dag, jämfört med när du själv studerade?

FORSKARPANELEN Att studenter i dag har det tufft att få budgeten att gå ihop har vi snuddat vid tidigare i det här numret. Men var det bättre förr? Tre forskare spekulerar.  [...]

Knark blir ett individuellt val

Knark blir ett individuellt val

FORSKNING Sedan 90-talet har synen på narkotikabruk gått från en social till en individuell angelägenhet. Detta innebär att samhällets roll förbises samtidigt som det förebyggande arbetet mot narkotikan framställs som vetenskaplig och därmed opolitisk. – Det [...]

Respekt är centralt inne i moskéen

Respekt är centralt inne i moskéen

FORSKNINGSESSÄ Utifrån visningar av moskéen på Södermalm undersöker etnologen David Gunnarsson hur svenska besökares uppfattning av muslimer påverkar guidernas möjlighet till självrepresentation. [...]

Så stör surfandet din nattsömn

Så stör surfandet din nattsömn

FORSKNING Psykisk ohälsa ökar hos unga – samtidigt som trötthet och sömnstörningar blir allt mer vanligt. Detta tros bero på den förändrade livsstil som uppstår i smartphonens och läsplattornas tidevarv. Därför bedriver Stressforskningsinstitutet ett projekt för [...]

Doktorandombud får Cliopriset

Doktorandombud får Cliopriset

  CLIOPRISET Tidigare i år publicerades hans klimatforskning i den anrika tidskriften Nature. Nu belönas SUS doktorandombud, Fredrik Charpentier Ljungqvist, med Cliopriset för sin förmåga att förmedla vetenskap på ett pedagogiskt sätt. Text: Cornelia Thomasson Medeltidshistoriker, [...]

Immunologen: ”Liten risk för allvarliga sjukdomar”

Immunologen: ”Liten risk för allvarliga sjukdomar”

SANT ELLER FALSKT Förekomsten av olika sjukdomar skiljer sig åt mellan olika populationer i världen och med den ökade invandringen har en ökning av allvarliga sjukdomar som tuberkulos och malaria skett i Sverige. Marita Troye Blomberg, [...]