Du tittar på: 'Forskning'

The Research Panel Responds: What has your academic career been like?

The Research Panel Responds: What has your academic career been like?

RESEARCH PANEL The Research Panel Responds: What has your academic career been like? [...]

Forskarpanelen: Hur har din akademiska karriär sett ut?

Forskarpanelen: Hur har din akademiska karriär sett ut?

FORSKARPANELEN Gaudeamus har bett tre forskare att berätta svara på frågan: Hur har din akademiska karriär sett ut? [...]

Att leda en ideell förening utan att trilla i eldsjälsfällan

Att leda en ideell förening utan att trilla i eldsjälsfällan

FORSKNING I Sverige finns en lång ­tradition av att engagera sig ideellt, ett starkt föreningsliv och ­oändligt med folkrörelser. ­Gaudeamus har träffat Aron Schoug, doktorand vid institutionen för peda­gogik och didaktik. Aron har gått på djupet [...]

Sambandet mellan luktsinne och ökad dödlighet

Sambandet mellan luktsinne och ökad dödlighet

FORSKNING Hallå där Ingrid Ekström, doktorand vid Psykologiska institutionen som studerat sambandet mellan ökad dödlighet och luktsinne. [...]

”Jag älskar mina boys – no homo!”

”Jag älskar mina boys – no homo!”

FORSKNINGSESSÄ Med bland annat queerteori som verktyg har Kalle Berggren, lektor i genusvetenskap, undersökt hur föreställningar om kön, sexualitet, ”ras” och klass skapas och hänger ihop i svenska hiphoptexter. Här presenterar han några av de slutsatser [...]

Så påverkar dina föräldrars klass din studiegång

Så påverkar dina föräldrars klass din studiegång

FORSKNING Studenter vars föräldrar är högutbildade tar fler studieuppehåll och är rörligare mellan utbildningsområden. Det har Carina Carlhed bland annat kommit fram till när hon har forskat om hur studenter använder sig av högskolan i relation [...]

Framtidens studentboende på vägrenen?

Framtidens studentboende på vägrenen?

BOSTADSESSÄ Att en oansenlig markplätt på 45 kvadratmeter i ett redan överexploaterat område kan vara ­eftertraktad, vet Linnea U Nilsson, student på det internationella masterprogrammet Curating Art, including Management and Law. Hon har fördjupat sig i [...]

Forskarpanelen om bostadsbristen

Forskarpanelen om bostadsbristen

FORSKARPANELEN Stockholm är en stad som står inför stora utmaningar både nu och i framtiden när det kommer till bostadsfrågan. Men vad har forskning för roll i sammanhanget? Hur kan forskning bidra till att lösa bostadsbristen? [...]

Bostadsbristen kan inte byggas bort

Bostadsbristen kan inte byggas bort

FORSKNING Det råder kris på bostadsmarknaden runt om i Sverige och ofta framhävs att det byggs för lite. Problemet, menar Lennart Tonell, universitetslektor på Kulturgeografiska institutionen, är dock inte det låga utbudet av bostäder utan att [...]

Håller svenskar sina nyårslöften?

Håller svenskar sina nyårslöften?

FORSKNING Nytt år och nya löften. Nu har en studie om svenskar och nyårslöften påbörjats på Psykologiska institutionen på Stockholms universitet. Per Carlbring är en av de psykologer som arbetar med studien och han berättar att [...]