Du tittar på: 'Forskningsnyheter'

Att leda en ideell förening utan att trilla i eldsjälsfällan

Att leda en ideell förening utan att trilla i eldsjälsfällan

FORSKNING I Sverige finns en lång ­tradition av att engagera sig ideellt, ett starkt föreningsliv och ­oändligt med folkrörelser. ­Gaudeamus har träffat Aron Schoug, doktorand vid institutionen för peda­gogik och didaktik. Aron har gått på djupet [...]

Sambandet mellan luktsinne och ökad dödlighet

Sambandet mellan luktsinne och ökad dödlighet

FORSKNING Hallå där Ingrid Ekström, doktorand vid Psykologiska institutionen som studerat sambandet mellan ökad dödlighet och luktsinne. [...]

Bostadsbristen kan inte byggas bort

Bostadsbristen kan inte byggas bort

FORSKNING Det råder kris på bostadsmarknaden runt om i Sverige och ofta framhävs att det byggs för lite. Problemet, menar Lennart Tonell, universitetslektor på Kulturgeografiska institutionen, är dock inte det låga utbudet av bostäder utan att [...]

Håller svenskar sina nyårslöften?

Håller svenskar sina nyårslöften?

FORSKNING Nytt år och nya löften. Nu har en studie om svenskar och nyårslöften påbörjats på Psykologiska institutionen på Stockholms universitet. Per Carlbring är en av de psykologer som arbetar med studien och han berättar att [...]

”Monster är varelser som väcker känslor”

”Monster är varelser som väcker känslor”

HALLÅ DÄR… Bo Eriksson, doktor i historia , som nyligen kommit ut med boken ”Monster: En världshistoria om det skrämmande”. [...]

Knark blir ett individuellt val

Knark blir ett individuellt val

FORSKNING Sedan 90-talet har synen på narkotikabruk gått från en social till en individuell angelägenhet. Detta innebär att samhällets roll förbises samtidigt som det förebyggande arbetet mot narkotikan framställs som vetenskaplig och därmed opolitisk. – Det [...]

Så stör surfandet din nattsömn

Så stör surfandet din nattsömn

FORSKNING Psykisk ohälsa ökar hos unga – samtidigt som trötthet och sömnstörningar blir allt mer vanligt. Detta tros bero på den förändrade livsstil som uppstår i smartphonens och läsplattornas tidevarv. Därför bedriver Stressforskningsinstitutet ett projekt för [...]

Ny forskning kan förbättra klimatmodeller

Ny forskning kan förbättra klimatmodeller

  NY FORSKNING Den globala uppvärmningen gör blöta platser blötare och torra platser torrare… eller? I kväll publicerar Nature en forskningsartikel som visar att sambandet inte är så enkelt. Bakom artikeln står bland andra historikern och [...]

Förtryckande festligheter

Förtryckande festligheter

  NY FORSKNING Sverige har sedan 1930-talet firat svensk bosättarkolonialism i USA. Under högtiderna har vissa människor fått komma till tals, och andra har uteslutits. Det visar en ny avhandling av Adam Hjorthén. [...]

Vad är Bildningspodden?

Vad är Bildningspodden?

  HALLÅ DÄR … Magnus Bremmer, forskare och kulturjournalist som tillsammans med journalisten Klas Ekman och i samarbete med Humanistiska fakulteten producerar Bildningspodden – en podcast för vetgiriga. I början av mars är det dags för [...]