Du tittar på: 'Opinion'

Liberala Studenter: Tystnad är en perfekt grogund för rasism

Liberala Studenter: Tystnad är en perfekt grogund för rasism

DEBATT Under kårvalsveckan blev det liv när Vänsterns Studentförbund publicerade en text på sin Facebooksida, där före detta kårordförande Micaela Kedhammar uttalade sig kritiskt om Liberala Studenter.  Liberala Studenter Stockholms styrelse ihop och kommer med svar. [...]

Fackförbundspressen backar Gadden

Fackförbundspressen backar Gadden

STÖD TILL GAUDEAMUS På Fackförbundspressens årsmöte den 15 maj beslutade föreningen att anta ett stöduttalande för tidningen Gaudeamus redaktionella självständighet.  Stockholms universitets studentkår ger sedan 1924 ut tidningen Gaudeamus, en medlemstidning med redaktionellt självständig ställning. I [...]

”Antingen har man en granskande tidning eller så har man det inte”

”Antingen har man en granskande tidning eller så har man det inte”

LEDARE Kårstyrelsen föreslår att kårens verksamhetschef blir ny ansvarig utgivare för tidningen. Samtidigt tycks de inte ha förståelse för, eller så vill de inte vara öppna med, att det kommer påverka tidningens granskande roll. Nuvarande chefredaktör och [...]

Debatt: ”Glappet måste minska mellan de som beslutar och de som beslutas över”

Debatt: ”Glappet måste minska mellan de som beslutar och de som beslutas över”

DEBATT Juriststudenten Araia Ghirmai Sebhatu var tidigare konst- och kulturvetare på Stockholms universitet. Här skriver han en debattartikel om den snedrekrytering som han menar pågår vid universitet och högskolor.  [...]

”Åsiktsfrihet är inte detsamma som total yttrandefrihet”

”Åsiktsfrihet är inte detsamma som total yttrandefrihet”

INSÄNDARE Frida Lindström från Fi Studenter Stockholm har skrivit en insändare angående en debattartikel med rubriken ”Tillåt ­rasister på våra gator”, ­publicerad på gaudeamus.se den 21 februari. Saga Bowallius från LUF Storstockholm skrev 21 februari en debattartikel [...]

Debatt: Breddad rekrytering

Debatt: Breddad rekrytering

DEBATT Paloma Halén Román är samordnare för lika ­villkorsfrågor på Stockholms Universitets ­studentkår och skriver om hur hon tycker att universitetet borde arbeta med breddad rekrytering.  [...]

Kedhammar: ”Viktigt med en stark vänster i Stockholms universitets studentkår”

Kedhammar: ”Viktigt med en stark vänster i Stockholms universitets studentkår”

DEBATT Micaela Kedhammar, före detta kårordförande, har gett sitt medgivande att Gaudeamus publicerar den opinionstext som under gårdagen resulterade i att Vänsterns Studentförbund, VSF, fick en varning från valnämnden. Mer om detta kan ni läsa här.  [...]

Vad ska ni göra med Gadden, kåren?

Vad ska ni göra med Gadden, kåren?

LEDARE Gaudeamus chefredaktör Cornelia Thomasson skriver om tidningens oklara framtid och om problematiken med att ingen från redaktionen blivit tillfrågad angående kårstyrelsens planer på att potentiellt förändra tidningen i grunden. I värsta fall lägga ned den. [...]

Kåren replikerar: ”Moderata studenter blandar äpplen och päron”

Kåren replikerar: ”Moderata studenter blandar äpplen och päron”

DEBATT Stockholms universitets studentkårs presidium svarar på kritiken från Moderata studenter. [...]

Moderata studenter: Skärp er, kåren!

Moderata studenter: Skärp er, kåren!

DEBATT Andreas Moilanen och Ina Djurestål från Moderata studenter menar att SU-studenter borde få mer valuta för sitt medlemskap i Stockholms universitets studentkår, SUS. [...]