Läsarnas ord

Trovärdig och lättläst
– Så tycker läsarna om Gadden

Enligt vår senaste läsarundersökning läser drygt 65 procent av studenterna Gaudeamus. Våra läsarundersökningar visar också att SU-studenter känner till Gadden mycket bättre än andra, rikstäckande studenttidningar.

Trovärdig, lättläst, informativ och relevant är vanliga omdömen om tidningen. Gaudeamus får också beröm för att den innehåller artiklar på engelska samt för sina foton och illustrationer. Studentnyheterna och reportagen är mycket uppskattade. Likaså våra tipsartiklar och forskningssidor. Många värdesätter också att såväl Stockholms universitet som studentkåren har egna informationssidor i tidningen.

 

Om våra läsarundersökningar

Gaudeamus genomför regelbundet läsarundersökningar. Utifrån resultaten i de olika undersökningarna har vi de senaste åren bland annat infört Tips&Pepp-sidor, en Karriär-avdelning, förnyat hemsidan, satsat på sociala medier, sett över layouten och varit mer aktiva ute på campus.

Hösten 2015 och våren 2013 gjordes undersökningar, i samarbete med Studentkortet och dess systerbolag Ungdomsbarometern, där drygt 350 respektive drygt 100 studenter svarade via e-post. 

År 2011 gjordes dels en kvalitativ undersökning via fokusgrupper, dels en kvantitativ undersökning baserad på mejlenkäter till slumpvis utvalda SU-studenter vid samtliga fakulteter. Dessa undersökningar var ett projektarbete utfört av studenter vid marknadskommunikationsprogrammet vid institutionen för reklam och PR (IHR). Sammanlagt deltog 155 studenter.

År 2009 och 2010 gjordes läsarundersökningar via mejlenkäter i samarbete med Studentkortet och Stockholms universitets studentkår. I dessa undersökningar deltog sammanlagt över 3 000 studenter.